For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten (cmd-tast på Mac) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Strategi

Strategi - sjølve grunnmuren

Skal me vera leverandør av det bilen treng eller det dei i baksetet treng... Skal idèen vera å framkalla bilder frå filmar eller bevaring av minner...

 

Ein strategi er ein plan av handlingar med hensikt å nå eit spesifikt mål.

Strategi handlar meir om kva som skal gjerast enn om korleis noko skal gjerast.

 

Ordet kjem frå gresk "strategia" som har betydninga "generalkunst", eller "hærføring". I dag blir begrepet brukt om langsiktig planlegging generelt, særleg når det er snakk om planar for å oppnå bestemte mål, og det skil seg dermed frå begrepet taktikk. Beskrivinga strateg blir gjerne brukt om ein person som har utført hensiktsmessige handlingar og valg for å nå eit mål.

 

Innan markedsteorien blir ordet brukt til å beskriva ei overordna tenkning basert på situasjonsanalyse og ei målsetting. Strategien angir kva konkurransetiltak ei bedrift skal prioritera og korleis gjennomføringa skal skje. Og ikkje minst korleis den skal kommuniserast, både internt og eksternt.

 

Det er dette Vinnarskalle bidreg til - optimale resultat.